İşletme Ekonomisi


Dökümanlar:                  

▪ Dersin İzlencesi:

Hafta içi grubu (PDF)
Hafta sonu grubu (PDF)

Vaka Analizi:

▪ Time Warner’ın Sorunları (PDF)

▪ Networks - Ağlar (XLS)
▪ Potential_Changes -
  Potansiyel Değişimler (XLS)
▪ Output - Çıktı (XLS)
▪ Sports&Music - Spor ve Müzik (XLS)
▪ STARZ (XLS)
 
 


Sunum Slaytları:

▪ 01. İşletme Ekonomisinin Esasları (PDF)
▪ 02. Piyasa Kuvvetleri: Talep ve Arz (PDF)
▪ 03. Niceliksel Talep Analizi (PDF)
▪ 04. Tüketici Davranışları Teorisi (PDF)
▪ 05. Üretim Süreci ve Maliyetler (PDF)
▪ 06. Şirketin Organizasyonu (PDF)
▪ 07. Piyasanın Tabiatı (PDF)
▪ 08. Tekelci, Tam Rekabet ve Tekelci         Rekabet Piyasalarında Yönetim
▪ 09. Temel Oligopol Piyasalar (PDF)
▪ 10. Oyun Teorisi: Oligopol Piyasaların İç         Mahiyeti (PDF)
▪ 11. Piyasa Gücü Olan Şirketler İçin Fiyat         Belirleme Stratejileri (PDF)
▪ 12. Bilgi Ekonomisi (PDF)
▪ 13. İşl. Stratejilerinde İleri Konular (PDF)